Konsten att hitta rätt kompetens, snabbt och långsiktigt!

Arbetsmarknaden, särskilt inom industrin och tekniksektorn, står inför utmaningen att säkra rätt kompetens för sina behov. Traditionellt sett har företag haft två huvudsakliga alternativ: att rekrytera permanent personal eller att ta in konsulter för specifika projekt eller uppgifter. Båda alternativen har sina fördelar och nackdelar, men måste vi verkligen välja mellan snabbhet och långsiktighet?

För många företag kan rekrytering vara en tidskrävande process som kräver betydande resurser för att identifiera, utvärdera och anställa rätt kandidater. Å andra sidan kan en konsult ge snabba lösningar på specifika behov, men detta kan vara både dyrt och sakna långsiktig kontinuitet.

En kreativ lösning på dilemmat är att verka i gränslandet mellan konsulting och rekrytering. Genom att kombinera det bästa av båda världarna kan företag dra nytta av både snabbheten i konsulttjänster och långsiktigheten i anställningar. En modell som har blivit alltmer populär är “Try & Hire”, där kandidater börjar som konsulter och sedan gradvis övergår till en anställning om båda parter är nöjda med samarbetet. Denna metod ger företag möjlighet att snabbt identifiera och placera rätt individ på rätt plats, samtidigt som det ger kandidater och företag tid att utvärdera varandra innan långsiktiga åtaganden görs.

För att lyckas med denna integrerade modell är det avgörande att förstå behoven på djupet. Genom att engagera sig i en nära dialog med de olika avdelningarna och teamen kan “Try & Hire”-modellen säkerställa att rätt kompetens tillförs samtidigt som kandidaterna får en tydligare bild av vad som förväntas av dem. Därför krävs en dialog med linjechefen, snarare än HR, för att förstå behoven på riktigt. Att säkra kompetens är således inte längre enbart en fråga för HR-avdelningen.

På samma sätt som att inköpsavdelningen inte hanterar alla säljare som kan tillföra värde till ett företag så är det inte längre HR som hanterar alla kompetens- och resursfrågor. När rätt kompetens är identifierad möjliggör “Try & Hire” även vidareutveckling under konsultperioden. Genom att erbjuda träning och utbildning inom områden som agilt arbete, projektledning och kommunikation kan företag inte bara attrahera, utan också behålla och utveckla talanger på lång sikt i samarbete med företag som arbetar med “Try & Hire”.

I gränslandet mellan konsulting och rekrytering finns det stora möjligheter att skapa flexibla och kvalitativa lösningar för dagens arbetsutmaningar. Genom att integrera snabbhet och långsiktighet kan företag bygga en stark och hållbar framtid för sina team och sin verksamhet.  

Utforska mer

Tack vare avancerad AI-teknik har Xamera Group kunnat skapa dynamiska karriärmöjligheter för unga ingenjörer. Ambitionen…

Xameria är en innovativ läroplattform designad för att effektivisera övergången till arbetslivet för nyutexaminerade. Plattformen…

Att söka jobb i en lågkonjunktur kan, men behöver inte, vara en utmanande upplevelse. Det…

Kicka på frågorna för svar

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Läs mer i vår integritetspolicy.

Jag vill bli matchad!

Vill du komma i kontakt med oss direkt?

Gå till vår kontaktsida där du hittar kontakter för respektive kontor här.