Vårt Talangprogram

Vårt Talangprogram

Hur går det till?

Kom in till oss på intervju och diskutera tillsammans med någon av våra rekryterare vilken tjänst som passar dig bäst bland de Talangprogramsanslutna företagen. Du börjar jobba heltid som konsult ute hos ett av Xameras kundföretag. Parallellt med att du jobbar går du Talang- och utvecklingsprogrammet en heldag i månaden under ett helt år. Efter ditt år som konsult hos Xamera och deltagare i programmet går du över i en anställning till Xameras kundföretag, och vi tackar för din tid som konsult hos oss!

Hör vad Linnea har att säga om Talangprogrammet

Linnea påbörjade talangprogrammet hösten 2019 . Via Xamera arbetar hon som mjukvaruutvecklare på företaget Pagero samtidigt som hon går talangprogrammet. En gång varje månad träffas hon och resterande deltagare för en inspirerande och lärande dag med någon av våra sex utbildare. Linnea tycker att talangprogrammet är en bra möjlighet att få ett nätverk med människor som är i samma situation som en själv och man kan lära sig mycket av varandra!

Linnea menar att i talang- och utvecklingsprogrammet lär hon sig mycket om aspekter som är bra att ha i arbetslivet men som man vanligtvis inte lär sig på tekniska utbildningar så som att sätta mål, få bra gruppdynamik och bli bättre på stresshantering. Saker som lätt kommer i andra hand, men som är viktiga i arbetslivet. ”Du kommer inte alltid att jobba med personer som är som du och då är det bra att förstå varför folk svarar som de gör” – Linnea.

Träffa några av våra utbildare

Per hagegård

Per Hagegård är utvecklingscoach med fokus på individer och grupper.
Under talang- och utvecklingsprogrammet kommer han att bl.a. prata
om hur grupper fungerar där deltagarna genom olika övningar får testa
hur de själva agerar i olika grupper. Per kommer även ha pass inom
målbildsträning och erfarenhetsutbyte där deltagarna får kunskap i hur
man som medarbetare kan sätta upp sin egen mål bild, samt hur man kan
lära sig av varandra på en arbetsplats.

Mycket och bra info att ta till sig. Både för privat och jobb!
...
Tyckte det var toppen. Jag lärde mig massor.

Passen var väldigt avslappnande och dem lyckades bra med att
skapa en säker atmosfär där man kunde dela med sig av sina
erfarenheter

Malin Nestor är arbetsterapeuten och psykologen som jobbar
med medarbetarens hälsa, utveckling och lärande för
högre livskvalitet och hållbart arbetsliv. I passen vill de bidra med
ökad kunskap kring faktorer som inverkar på hur du mår och presterar
på jobbet. De vill också väcka nyfikenhet och motivation att du som
medarbetare kan påverka din och dina kollegors arbetsmiljö.

Malin Nestor

Ellen är senior rekryterande konsultchef på Xamera och kommer i talangprogrammet ha fokus
på retorik. Syftet med retorikpassen är att i en avslappnad miljö med en grupp som du
känner att du blir en bättre och tryggare talare. Ellen kommer även ha hand om rapportpassen.
Målet med rapportpassen är att knyta ihop säcken av alla erfarenheter och nya insikter
man fått under talangprogrammet. Under passen kommer deltagarna gå igenom vad
de har lärt sig och vad de tycker är viktigt att deras chefer ska veta.

Ellen lerner

Ellen är en väldigt kunnig och förtroendeingivande person
som sprider mycket glädje omkring sig!

Paragera är ett bolag med lång erfarenhet av ledarutveckling, HR-konsult och rekrytering.
Under talang och utvecklingsprogrammet kommer de att prata om självledarskap och
konsultmässighet. Under självledarskapspasset kommer du att lära känna dig själv bättre
samt få kunskap om det tillitsbaserade ledarskapet, i vilket självledarskap är en del. Samt
vilka krav detta ställer på organisation, ledare och medarbetare. Under passet "konsult-
mässighet" kommer vi prata om professionalitet, hur man bygger förtroende och hur man
ökar sin attraktionskraft som konsult

Paragera

GiG HR är ett varumärke med stor kunskap inom HR-frågor och ledarskapsutveckling.
De går in och gigar på kort eller lång sikt med en modern och hållbar syn på
medarbetarskap, ledarskap och kultur på arbetsplatsen; ”Vi tänker nytt, Vi tänker fritt,
Vi tänker framåt”

Under programmet kommer de att ge utbildning inom ämnena gruppdynamik
och ledarskap. Under passet om gruppdynamik diskuteras innebörden av mångfald; hur vi
uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team. Vi ökar även vår medvetenhet kring vad
det är som påverkar teamet, att ta tillvara på olika kompetenser och hur man skapar en
feedbackkultur. Under passet ledarskap diskuteras deltagarnas styrkor och
utvecklingsområden och vi arbetar vidare med hur vi kommunicerar med varandra.

GiG-HR