Talangprogrammets fokus

Talangprogrammets fokus

Programmet är uppdelat i två block. Under första blocket är grupputveckling fokus och du kommer då arbeta tillsammans med dina kursare kring teambuilding och hur grupper fungerar. Under programmets andra block är individen i fokus och du kommer här få verktyg för din personliga utveckling.

Under året får du värdefulla kunskaper om bland annat självledarskap, stresshantering, kravhantering, Time Management och gruppdynamik. Under sammanlagt tio dagar fördelat på 20 pass kommer dessa ämnen beröras under intressanta föreläsningar, kreativa workshops och problemlösning i caseform. Talangprogrammet ger dig ett brett nätverk människor från olika branscher. Dessutom kommer du att vara bra rustad med anpassade verktyg och byggklossar för just din fortsatta karriärbyggnad!

Under programmets första del kommer fokus ligga på grupper och hur de fungerar. Genom föreläsningar om exempelvis krav- och konflikthantering får konsulten kunskap och verktyg för att kunna arbeta effektivt i olika teamkonstellationer.

Under programmets andra del läggs fokus på konsultens individuella utveckling och hur man på ett effektivitet sätt nyttjar sin kapacitet och prestationsförmåga genom exempelvis självledarskap och IDI.

Xamera finns med som stöd under programmets gång. Du har en programcoach som följer upp de olika passen tillsammans med gruppen och som individuellt stöd har du också din konsultchef nära till hands.

En mentor som stöttar dig på vägen

När det känns svårt, när du behöver någon att bolla tankar och idéer med eller när du bara behöver någon att be om hjälp – med Xameras Talangprogram får du möjlighet att utvecklas tillsammans med andra deltagare genom samtal och utbildningspass. Du får dessutom en egen mentor på det företag du är verksam som konsult på och som kommer finnas som stöd mellan passen för att hjälpa dig att växa i din roll!

Schema 

Programmets första del

Fokus på grupper och hur de fungerar. För muspekaren över bilden för mer information om respektive pass!

Teoretisk kunskap i hur grupper fungerar. Praktiska övningar för att se hur du och andra agerar i en grupp.

För att öka din attraktionskraft som konsult behöver du vara flexibel, bygga förtroende och agera professionellt.

Utveckla din förmåga i att arbeta i grupp med andra människor

Under passet pratar vi om att ständigt vara på topp och hur man kan prioritera arbetsdagens innehåll utefter sin aktuella kroppsbudget.

Syftet med retorikpassen är att i en avslappnad miljö, med en grupp som du känner, bli en bättre och tryggare talare.

Under detta pass diskuterar vi innebörden av mångfald samt hur vi uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team.

Vi undersöker dina styrkor och utvecklingsområden. Vi övar på att identifiera när du behöver hjälp och hur du kan kommunicera det till din omgivning.

Vi är varandras arbetsmiljö! Under passet diskuteras stress i arbetslivet och vilka strategier man kan använda för att på bästa möjliga sätt hantera stress.

I detta pass får du verktyg för att på ett framgångsrikt sätt hantera konflikter.

Programmets andra del

Fokus på konsultens individuella utveckling och kapacitet samt prestationsförmåga. För muspekaren över bilden för mer information om respektive pass!

I detta pass får du mäta sin stressnivå och får underlag för att nyttja den på bästa sätt.

Arbete med teorier runt målbildsträning, praktiska övningar kopplat till målbilder och vad som krävs för att nå dessa.

Väx i din roll utifrån din omgivnings uppfattning av dig baserat på tre oberoende dimensioner.

Grunden i självledarskap är att ha självinsikt om sina drivkrafter, styrkor och inre motivation. Under passet kommer du lära känna dig själv bättre!

Ta reda på vad dina personliga drivkrafter är.

Väx i din roll utifrån din omgivnings uppfattning av dig baserat på tre oberoende dimensioner.

Reflektion för varje pass fram till avslutande diplomering.