TALANGPROGRAM

Xameras talangprogram

Xameras Talangprogram ger nyexaminerade en flygande start i karriären! Under ett års tid kommer du som deltagare att möta erfarna föreläsare med lång erfarenhet från arbetslivet och få med sig unik kunskap, samt verktyg för framtiden. Programmet är uppdelat i två block. Under första blocket är grupputveckling i fokus och i den andra är individen i fokus. Du som går programmet ska ha en stor drivkraft av att utveckla dig själv på både ett tekniskt och ett personligt plan! Låter det som du? Fortsätt läsa!

Hur går det till? 

Kom in till oss på intervju och diskutera tillsammans med någon av våra rekryterare vilken tjänst som passar dig bäst bland de Talangprogramsanslutna företagen. Du börjar jobba heltid som konsult ute hos ett av Xameras kundföretag. Parallellt med att du jobbar går du Talang- och utvecklingsprogrammet en heldag i månaden under ett helt år. Efter ditt år som konsult hos Xamera och deltagare i programmet går du över i en anställning till Xameras kundföretag, och vi tackar för din tid som konsult hos oss!

Linnea om Talangprogrammet

Linnea påbörjade talangprogrammet hösten 2019 . Via Xamera arbetar hon som mjukvaruutvecklare på företaget Paragero samtidigt som hon går talang- och utvecklingsprogrammet. En gång varje månad träffas hon och resterande deltagare för en inspirerande och lärande dag med någon av våra sex utbildare. Linnea tycker att talangprogrammet är en bra möjlighet att få ett nätverk med människor som är i samma situation som en själv och man kan lära sig mycket av varandra!

Linnea menar att i talang- och utvecklingsprogrammet lär hon sig mycket om aspekter som är bra att ha i arbetslivet men som man vanligtvis inte lär sig på tekniska utbildningar så som att sätta mål, få bra gruppdynamik och bli bättre på stresshantering. Saker som lätt kommer i andra hand, men som är viktiga i arbetslivet. ”Du kommer inte alltid att jobba med personer som är som du och då är det bra att förstå varför folk svarar som de gör” – Linnea. 

Xameras talangprogram

Xameras Talangprogram ger nyexaminerade en flygande start i karriären! Under ett års tid kommer du som deltagare att möta erfarna föreläsare med lång erfarenhet från arbetslivet och få med sig unik kunskap, samt verktyg för framtiden. Programmet är uppdelat i två block. Under första blocket är grupputveckling i fokus och i den andra är individen i fokus. Du som går programmet ska ha en stor drivkraft av att utveckla dig själv på både ett tekniskt och ett personligt plan! Låter det som du? Fortsätt läsa!

 

Hur går det till? 

Kom in till oss på intervju och diskutera tillsammans med någon av våra rekryterare vilken tjänst som passar dig bäst bland de Talangprogramsanslutna företagen. Du börjar jobba heltid som konsult ute hos ett av Xameras kundföretag. Parallellt med att du jobbar går du Talang- och utvecklingsprogrammet en heldag i månaden under ett helt år. Efter ditt år som konsult hos Xamera och deltagare i programmet går du över i en anställning till Xameras kundföretag, och vi tackar för din tid som konsult hos oss!

Linnea om Talangprogrammet

Linnea påbörjade talangprogrammet hösten 2019 . Via Xamera arbetar hon som mjukvaruutvecklare på företaget Paragero samtidigt som hon går talang- och utvecklingsprogrammet. En gång varje månad träffas hon och resterande deltagare för en inspirerande och lärande dag med någon av våra sex utbildare. Linnea tycker att talangprogrammet är en bra möjlighet att få ett nätverk med människor som är i samma situation som en själv och man kan lära sig mycket av varandra!

Linnea menar att i talang- och utvecklingsprogrammet lär hon sig mycket om aspekter som är bra att ha i arbetslivet men som man vanligtvis inte lär sig på tekniska utbildningar så som att sätta mål, få bra gruppdynamik och bli bättre på stresshantering. Saker som lätt kommer i andra hand, men som är viktiga i arbetslivet. ”Du kommer inte alltid att jobba med personer som är som du och då är det bra att förstå varför folk svarar som de gör” – Linnea. 

”Vi har bara träffats en handfull gånger men vi är jättetajta!”

”Det är skönt att ha ett nätverk med människor som är i samma situation som än själv.”

”Jag har absolut redan haft nytta av Talangprogrammet!”

”Vi har lärt oss mycket som man vanligtvis inte lär sig på tekniska utbildningar men som är till stor nytta”

Programmets fokus

Programmet är uppdelat i två block. Under första blocket är grupputveckling fokus och du kommer då arbeta tillsammans med dina kursare kring teambuilding och hur grupper fungerar. Under programmets andra block är individen i fokus och du kommer här få verktyg för din personliga utveckling.

Under året får du värdefulla kunskaper om bland annat självledarskap, stresshantering, kravhantering, Time Management och gruppdynamik. Under sammanlagt tio dagar fördelat på 20 pass kommer dessa ämnen beröras under intressanta föreläsningar, kreativa workshops och problemlösning i caseform. Talangprogrammet ger dig ett brett nätverk människor från olika branscher. Dessutom kommer du att vara bra rustad med anpassade verktyg och byggklossar för just din fortsatta karriärbyggnad!

En mer omfattande bild av talang och utvecklingsprogrammet, inkluderat vad varje pass kommer att ta upp, kan hittas nedan. Även vilken färg som representerar vilken utbildare.

P

Under programmets första del kommer fokus ligga på grupper och hur de fungerar. Genom föreläsningar om exempelvis krav- och konflikthantering får konsulten kunskap och verktyg för att kunna arbeta effektivt i olika teamkonstellationer.

Under programmets andra del läggs fokus på konsultens individuella utveckling och hur man på ett effektivitet sätt nyttjar sin kapacitet och prestationsförmåga genom exempelvis självledarskap och IDI.

Xamera finns med som stöd under programmets gång. Du har en programcoach som följer upp de olika passen tillsammans med gruppen och som individuellt stöd har du också din konsultchef nära till hands.

Nedan presenteras några av alla utbildningstillfällen:

  • Teambuilding: Utveckla din förmåga i att arbeta i grupp med andra människor 
  • Stressmätning: Du får mäta din stressnivå och får underlag för att nyttja den på bästa sätt
  • Konflikthantering: Deltagarna får verktyg för att på ett framgångsrikt sätt hantera konflikter
  • IDI: Väx i din roll utifrån din omgivnings uppfattning av dig baserat på tre oberoende dimensioner

Under programmets första del kommer fokus ligga på grupper och hur de fungerar. Genom föreläsningar om exempelvis krav- och konflikthantering får konsulten kunskap och verktyg för att kunna arbeta effektivt i olika teamkonstellationer.

Under programmets andra del läggs fokus på konsultens individuella utveckling och hur man på ett effektivitet sätt nyttjar sin kapacitet och prestationsförmåga genom exempelvis självledarskap och IDI.

Xamera finns med som stöd under programmets gång. Du har en programcoach som följer upp de olika passen tillsammans med gruppen och som individuellt stöd har du också din konsultchef nära till hands.

Nedan presenteras några av alla utbildningstillfällen:

  • Teambuilding: Utveckla din förmåga i att arbeta i grupp med andra människor 
  • Stressmätning: Du får mäta din stressnivå och får underlag för att nyttja den på bästa sätt
  • Konflikthantering: Deltagarna får verktyg för att på ett framgångsrikt sätt hantera konflikter
  • IDI: Väx i din roll utifrån din omgivnings uppfattning av dig baserat på tre oberoende dimensioner

Programmets första del

1

Teoretisk kunskap i hur grupper fungerar. Praktiska övningar för att se hur du och andra agerar i en grupp.

Under detta pass diskuterar vi innebörden av mångfald, hur vi uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team.

2

För att öka din attraktionskraft som konsult behöver du vara flexibel, bygga förtroende och agera professionellt. 

VI undersöker dina styrkor och utvecklingsområden, övar på att identifiera när du behöver hjälp och hur du kan kommunicera det till din omgivning. 

3

Utveckla din förmåga i att arbeta i grupp med andra människor

Vi är varandras arbetsmiljö! Under passet diskuteras stress i arbetslivet och vilka strategier man kan använda för att på bästa möjliga sätt hantera stress.

4

Under passet pratar vi om att ständigt ”vara på topp” och hur man kan prioritera arbetsdagens innehåll utefter sin aktuella ”kroppsbudget”. 

I detta pass får du verktyg för att på ett framgångsrikt sätt hantera konflikter

5

Syftet med retorikpassen är att i en avslappnad miljö, med en grupp som du känner, bli en bättre och tryggare talare.

 

 

 

 

 

 

Håll muspekaren på passet för att läsa mer!

Gå in på hemsidan på datorn för att läsa mer ingående vad alla utbildningspass under talangprogrammet innehåller. 

Programmets andra del

 

 

 

 

 

 

Håll muspekaren på passet för att läsa mer!

6

I detta pass får du mäta sin stressnivå och får underlag för att nyttja den på bästa sätt

Grunden i självledarskap är att ha självinsikt om sina drivkrafter, styrkor och inre motivation. Under passet kommer du lära känna dig själv bättre! 

7

Arbete med teorier runt målbildsträning, praktiska övningar kopplat till målbilder och vad som krävs för att nå dessa.

Ta reda på vad dina personliga drivkrafter är

8

Väx i din roll utifrån din omgivnings uppfattning av dig baserat på tre oberoende dimensioner.

Väx i din roll utifrån din omgivnings uppfattning av dig baserat på tre oberoende dimensioner.

9

10

Reflektion för varje pass fram till avslutande diplomering

Lär känna våra utbildare 

PH-xamera

 Detta är några av våra fantastiska utbildare som du kommer att få möta under programmet. 

Per hagegård

Per Hagegård är utvecklingscoach med fokus på individer och grupper.
Under talang- och utvecklingsprogrammet kommer han att bl.a. prata
om hur grupper fungerar där deltagarna genom olika övningar får testa
hur de själva agerar i olika grupper. Per kommer även ha pass inom
målbildsträning och erfarenhetsutbyte där deltagarna får kunskap i hur
man som medarbetare kan sätta upp sin egen mål bild, samt hur man kan
lära sig av varandra på en arbetsplats.

Mycket och bra info att ta till sig. Både för privat och jobb!
...
Tyckte det var toppen. Jag lärde mig massor.

Passen var väldigt avslappnande och dem lyckades bra med att
skapa en säker atmosfär där man kunde dela med sig av sina
erfarenheter

Malin Nestor är arbetsterapeuten och psykologen som jobbar
med medarbetarens hälsa, utveckling och lärande för
högre livskvalitet och hållbart arbetsliv. I passen vill de bidra med
ökad kunskap kring faktorer som inverkar på hur du mår och presterar
på jobbet. De vill också väcka nyfikenhet och motivation att du som
medarbetare kan påverka din och dina kollegors arbetsmiljö.

Malin Nestor

Ellen är senior rekryterande konsultchef på Xamera och kommer i talangprogrammet ha fokus
på retorik. Syftet med retorikpassen är att i en avslappnad miljö med en grupp som du
känner att du blir en bättre och tryggare talare. Ellen kommer även ha hand om rapportpassen.
Målet med rapportpassen är att knyta ihop säcken av alla erfarenheter och nya insikter
man fått under talangprogrammet. Under passen kommer deltagarna gå igenom vad
de har lärt sig och vad de tycker är viktigt att deras chefer ska veta.

Ellen lerner

Ellen är en väldigt kunnig och förtroendeingivande person
som sprider mycket glädje omkring sig!

Paragera är ett bolag med lång erfarenhet av ledarutveckling, HR-konsult och rekrytering.
Under talang och utvecklingsprogrammet kommer de att prata om självledarskap och
konsultmässighet. Under självledarskapspasset kommer du att lära känna dig själv bättre
samt få kunskap om det tillitsbaserade ledarskapet, i vilket självledarskap är en del. Samt
vilka krav detta ställer på organisation, ledare och medarbetare. Under passet "konsult-
mässighet" kommer vi prata om professionalitet, hur man bygger förtroende och hur man
ökar sin attraktionskraft som konsult

Paragera

GiG HR är ett varumärke med stor kunskap inom HR-frågor och ledarskapsutveckling.
De går in och gigar på kort eller lång sikt med en modern och hållbar syn på
medarbetarskap, ledarskap och kultur på arbetsplatsen; ”Vi tänker nytt, Vi tänker fritt,
Vi tänker framåt”

Under programmet kommer de att ge utbildning inom ämnena gruppdynamik
och ledarskap. Under passet om gruppdynamik diskuteras innebörden av mångfald; hur vi
uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team. Vi ökar även vår medvetenhet kring vad
det är som påverkar teamet, att ta tillvara på olika kompetenser och hur man skapar en
feedbackkultur. Under passet ledarskap diskuteras deltagarnas styrkor och
utvecklingsområden och vi arbetar vidare med hur vi kommunicerar med varandra.

GiG-HR

Lär känna våra utbildare 

Per hagegård

Per Hagegård är utvecklingscoach med fokus på individer
och grupper. Under talang- och utvecklingsprogrammet
kommer han att bl.a. prata om hur grupper fungerar där
deltagarna genom olika övningar får testa hur de själva
agerar i olika grupper. Per kommer även ha pass inom
målbildsträning och erfarenhetsutbyte där deltagarna får
kunskap i hur man som medarbetare kan sätta upp sin
egen mål bild, samt hur man kan lära sig av varandra på
en arbetsplats.

Mycket och bra info att ta till sig.
Både för privat och jobb!
...
Jag tyckte det var toppen.
Jag lärde mig massor.

Passen var väldigt avslappnande
och dem lyckades bra med att skapa en
säker atmosfär där man kunde dela
med sig av sina erfarenheter

Nestor & reneby

Nestor & Reneby är arbetsterapeuten och psykologen
som jobbar med personens/ medarbetarens hälsa,
utveckling och lärande för högre livskvalitet och hållbart
arbetsliv. I passen vill de bidra med ökad kunskap kring
faktorer som inverka på hur du mår och presterar på
jobbet. De vill också väcka nyfikenhet och motivation
att du som medarbetare kan påverka din och dina
kollegors arbetsmiljö

Ellen är rekryterande konsultchef på Xamera och kommer i talangprogrammet
ha fokus på retorik. Syftet med retorikpassen är att i en avslappnad miljö med
en grupp som du känner bli en bättre och tryggare talare. Ellen kommer även
ha hand om rapportpassen. Målet med rapportpassen är att knyta ihop påsen
av alla erfarenheter och nya insikter man fått under talangprogrammet. Under
passen kommer deltagarna gå igenom vad de har lärt sig och vad de tycker är
viktigt att sina chefer ska veta.

Ellen lerner

Ellen är en väldigt kunnig
och förtroendeingivande person som
sprider mycket glädje omkring sig!

Paragera är ett bolag med lång erfarenhet av ledarutveckling, HR-konsult och rekrytering
Under talang och utvecklingsprogrammet kommer de att prata om självledarskap och
konsultmässighet. Under självledarskapspasset kommer du att lära känna dig själv bättre
samt få kunskap om det tillitsbaserade ledarskapet, i vilket självledarskap är en del. Samt
vilka krav detta ställer på organisation, ledare och medarbetare. Under passet konsult-
mässighet kommer vi prata om professionalitet, hur man bygger förtroende och hur man
ökar sin attraktionskraft som konsult

Paragera

GiG HR är ett varumärke med stor kunskap inom HR-frågor och Ledarskapsutveckling.
De går in och gigar på kort eller lång sikt med en modern och hållbar syn på
medarbetarskap, ledarskap och kultur på arbetsplatsen. ”Vi tänker nytt, Vi tänker fritt,
Vi tänker framåt”

Under programmet kommer de att ge utbildning inom ämnena gruppdynamik
och ledarskap. Under passet om gruppdynamik diskuteras innebörden av mångfald, hur vi
uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team. Vi ökar även vår medvetenhet kring vad
det är som påverkar teamet, att ta tillvara på olika kompetenser och hur man skapar en
feedbackkultur. Under passet ledarskap diskuteras deltagarnas styrkor och
utvecklingsområden och vi arbetar vidare med hur vi kommunicerar med varandra.

GiG-HR

Är du nyfiken på talang- och utvecklingsprogrammet och vill veta hur man söker? Bland våra lediga jobb lägger vi titt som tätt ut nya platser för talang- och utvecklingsprogrammet. Om du tycker att någon av de annonser som är ute passar dig, hör av dig till oss via kontaktuppgifterna på annonsen. Vi ser fram emot att träffa dig!

Är du nyfiken på talang- och utvecklingsprogrammet och vill veta hur man söker? Bland våra lediga jobb lägger vi titt som tätt ut nya platser för talang- och utvecklingsprogrammet. Om du tycker att någon av de annonser som är ute passar dig, hör av dig till oss via kontaktuppgifterna på annonsen. Vi ser fram emot att träffa dig!