TALANGPROGRAM

Xameras talang- och utvecklingsprogram

Xameras Talang- och utvecklingsprogram passar dig som är en junior ingenjör eller nyligen har tagit examen från en teknisk utbildning och verkligen vill rivstarta karriären inom IT/teknik. Du har en stor drivkraft av att utveckla dig själv på både ett tekniskt och ett personligt plan! Låter det som du? Fortsätt läsa!

Hur går det till? 

Kom in till oss på intervju och diskutera tillsammans med någon av våra rekryterare vilken tjänst som passar dig bäst bland de Talangprogramsanslutna företagen. Du börjar jobba heltid som konsult ute hos ett av Xameras kundföretag. Parallellt med att du jobbar går du Talang- och utvecklingsprogrammet en heldag i månaden under ett helt år. Efter ditt år som konsult hos Xamera och deltagare i programmet går du över i en anställning till Xameras kundföretag, och vi tackar för din tid som konsult hos oss!

“Vi har bara träffats en handfull gånger men vi är jättetajta!”

“Det är skönt att ha ett nätverk med människor som är i samma situation som än själv.”

“Jag har absolut redan haft nytta av Talangprogrammet!”

“Vi har lärt oss mycket som man vanligtvis inte lär sig på tekniska utbildningar men som är till stor nytta”

Linnea om Talangprogrammet

Linnea påbörjade talangprogrammet hösten 2019 . Via Xamera arbetar hon som mjukvaruutvecklare på företaget Paragero samtidigt som hon går talang- och utvecklingsprogrammet. En gång varje månad träffas hon och resterande deltagare för en inspirerande och lärande dag med någon av våra sex utbildare. Linnea tycker att talangprogrammet är en bra möjlighet att få ett nätverk med människor som är i samma situation som en själv och man kan lära sig mycket av varandra!

Linnea menar att i talang- och utvecklingsprogrammet lär hon sig mycket om aspekter som är bra att ha i arbetslivet men som man vanligtvis inte lär sig på tekniska utbildningar så som att sätta mål, få bra gruppdynamik och bli bättre på stresshantering. Saker som lätt kommer i andra hand, men som är viktiga i arbetslivet. “Du kommer inte alltid att jobba med personer som är som du och då är det bra att förstå varför folk svarar som de gör” – Linnea. 

Efter talangprogrammet avslutas kommer hennes anställning att gå över till Paragero där hon kommer fortsätta arbeta som mjukvaruutvecklare!

Programmets fokus

I programmets första del (månad 1-6) kommer du få utvecklas inom självledarskap, konflikthantering, time management, gruppdynamik, kravhantering, kommunikation, stresshantering och väldigt mycket mer. Det är alltså stort fokus på personlig utveckling och att du ska bli ditt bästa jag. Vi vill att du ska utvecklas och känna dig tryggare i ditt karriärliv! Den andra delen (månad 7-11) av programmet fortsätter på spåret personlig utveckling men väver även in mer tekniska delar som AI för utvecklare och systemutveckling.

En mer omfattande bild av talang och utvecklingsprogrammet, inkluderat vad varje pass kommer att ta upp, kan hittas nedan. Även vilken färg som representerar vilken utbildare.

Programmets första del

1

Teoretisk kunskap i hur grupper fungerar. Praktiska övningar för att se hur du och andra agerar i en grupp.

Arbete med teorier runt målbildsträning, praktiska övningar kopplat till målbilder och vad som krävs för att nå dessa

2

Vi är varandras arbetsmiljö! Under passet diskuteras hur man bäst ger feedback och hur man håller sin prestationsångest i arbetslivet i schack

Under detta pass diskuterar vi innebörden av mångfald, hur vi uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team.

3

Grunden i självledarskap är att ha självinsikt om sina drivkrafter, styrkor och inre motivation. Under passet kommer du lära känna dig själv bättre!

För att öka din attraktionskraft som konsult behöver du vara flexibel, bygga förtroende och agera professionellt. 

4

Syftet med retorikpassen är att i en avslappnad miljö, med en grupp som du känner, bli en bättre och tryggare talare.

Repetition är lärandets moder! Syftet med passet är att se hur du utvecklats under din tid på talangprogrammet

5

Under passet pratar vi om att ständigt “vara på topp” och hur man kan prioritera arbetsdagens innehåll utefter sin aktuella “kroppsbudget”. 

VI undersöker dina styrkor och utvecklingsområden, övar på att identifiera när du behöver hjälp och hur du kan kommunicera det till din omgivning. 

6

Målet med rapportpassen är att knyta ihop påsen av alla erfarenheter och nya insikter man fått under talangprogrammet. 

Halvtidsavslut! Vi reflekterar över första halvan av talangprogrammet

Programmets andra del

7

Vi kommer utifrån gruppens önskemål välja ut ett eller flera teman och jobba med gruppens gemensamma erfarenhet för att lära av varandra.

Fortsättning: Arbete med teorier runt målbildsträning, praktiska övningar kopplat till målbilder och vad som krävs för att nå dessa

8

Att utföra arbetsuppgifter kräver färdigheter som påverkas av många olika faktorer. Vi kommer diskutera dessa faktorer!

Forsättning. Under detta pass diskuterar vi innebörden av mångfald, hur vi uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team.

9

Passet syftar till att få deltagarna att öppna sitt sinne gällande AI och ”spotta” var det skulle kunna användas på arbetsplatsen.

Detta pass är anpassat efter gruppens sammansättning. Fokus kommer att ligga på teknik och utveckling.

10

Fortsättning: Presentationsteknik, hur man ger feedback och vad man kan göra för att få folk att lyssna på vad man har att säga.

Uppföljningar av tidigare pass med Per H.

11

Målet med rapportpassen är att knyta ihop påsen av alla erfarenheter och nya insikter man fått under programmet. 

Presentation av deltagarnas lärdomar. Bl.a. presentation av målbild på hur man vill vara som anställd och vad man själv kan bidra med till en grupp!

Lär känna våra utbildare 

PH-xamera

Per hagegård

Per Hagegård är utvecklingscoach med fokus på individer och grupper.
Under talang- och utvecklingsprogrammet kommer han att bl.a. prata
om hur grupper fungerar där deltagarna genom olika övningar får testa
hur de själva agerar i olika grupper. Per kommer även ha pass inom
målbildsträning och erfarenhetsutbyte där deltagarna får kunskap i hur
man som medarbetare kan sätta upp sin egen mål bild, samt hur man kan
lära sig av varandra på en arbetsplats.

Mycket och bra info att ta till sig. Både för privat och jobb!
...
Tyckte det var toppen. Jag lärde mig massor.

Passen var väldigt avslappnande och dem lyckades bra med att
skapa en säker atmosfär där man kunde dela med sig av sina
erfarenheter

Nestor & Reneby är arbetsterapeuten och psykologen som jobbar
med personens/ medarbetarens hälsa, utveckling och lärande för
högre livskvalitet och hållbart arbetsliv. I passen vill de bidra med
ökad kunskap kring faktorer som inverka på hur du mår och presterar
på jobbet. De vill också väcka nyfikenhet och motivation att du som
medarbetare kan påverka din och dina kollegors arbetsmiljö

Nestor & reneby

Ellen är rekryterande konsultchef på Xamera och kommer i talangprogrammet ha fokus
på retorik. Syftet med retorikpassen är att i en avslappnad miljö med en grupp som du
känner bli en bättre och tryggare talare. Ellen kommer även ha hand om rapportpassen.
Målet med rapportpassen är att knyta ihop påsen av alla erfarenheter och nya insikter
man fått under talangprogrammet. Under passen kommer deltagarna gå igenom vad
de har lärt sig och vad de tycker är viktigt att sina chefer ska veta.

Ellen lerner

Ellen är en väldigt kunnig och förtroendeingivande person
som sprider mycket glädje omkring sig!

Paragera är ett bolag med lång erfarenhet av ledarutveckling, HR-konsult och rekrytering
Under talang och utvecklingsprogrammet kommer de att prata om självledarskap och
konsultmässighet. Under självledarskapspasset kommer du att lära känna dig själv bättre
samt få kunskap om det tillitsbaserade ledarskapet, i vilket självledarskap är en del. Samt
vilka krav detta ställer på organisation, ledare och medarbetare. Under passet konsult-
mässighet kommer vi prata om professionalitet, hur man bygger förtroende och hur man
ökar sin attraktionskraft som konsult

Paragera

GiG HR är ett varumärke med stor kunskap inom HR-frågor och Ledarskapsutveckling.
De går in och gigar på kort eller lång sikt med en modern och hållbar syn på
medarbetarskap, ledarskap och kultur på arbetsplatsen. ”Vi tänker nytt, Vi tänker fritt,
Vi tänker framåt”

Under programmet kommer de att ge utbildning inom ämnena gruppdynamik
och ledarskap. Under passet om gruppdynamik diskuteras innebörden av mångfald, hur vi
uppskattar och nyttjar olikheter inom ett team. Vi ökar även vår medvetenhet kring vad
det är som påverkar teamet, att ta tillvara på olika kompetenser och hur man skapar en
feedbackkultur. Under passet ledarskap diskuteras deltagarnas styrkor och
utvecklingsområden och vi arbetar vidare med hur vi kommunicerar med varandra.

GiG-HR

Fredrik Löfgren är föreläsare och entreprenör, även kallad AI- &
robotguru. Fredrik Löfgrens pass syftar till att få deltagarna att
öppna sitt sinne gällande AI och ”spotta” var det skulle kunna
användas på arbetsplatsen. Många talangprogramsdeltagare
är nyexaminerade ingenjörer inom programmering/ utveckling
och passet är därmed till för att väva in mer mjukvaruutveckling
i programmet.

Fredrik löfgren

Är du nyfiken på talang- och utvecklingsprogrammet och vill veta hur man söker? Bland våra lediga jobb lägger vi titt som tätt ut nya platser för talang- och utvecklingsprogrammet. Om du tycker att någon av de annonser som är ute passar dig, hör av dig till oss via kontaktuppgifterna på annonsen. Vi ser fram emot att träffa dig!