Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Vad innebär kvalitetsarbete för oss?

Xamera är ett rekryteringsföretag med fokus på att hjälpa unga ingenjörer och studenter inom ekonomi, IT- och teknik till rätt jobb. Vi vill vara det mest effektiva och trygga valet för våra kunder i jakten på kompetens för framtiden samtidigt som vi alltid ska tänka nytt och utveckla. Vi vill också vara den karriärspart som nyutexaminerade kandidater väljer för sitt första jobb, där dom landar i en trygg anställnings hos kundföretaget.

Kvalitetsarbetet genomsyrar hela Xamera med dotterbolag och samtliga medarbetare fokuserar på att ständigt bedriva ett förbättringsarbete. Kvalitet för oss innebär att vi har en trygg och stabil grund att stå på vilken vi kan arbetar så effektivt dynamiskt utifrån. I arbetet med att uppnå detta har vi ett kvalitetsledningssystem där kvalitetsarbetet säkerhetsställs och följs upp.


Fyra övergripande kvalitetsmål 

  • Vi vill ständigt öka vårt kundfokus, vår kundnytta och få nöjdare kunder.
  • Vi vill att alla kandidater genomgående ska uppleva våra processer som rättvisa och med hög kvalitet.
  • Vi vill att en hög andel av våra konsulter går över till anställnings hos kundföretag.
  • Vi vill utveckla våra processer och våra metoder genom arbetet med ständiga förbättringar och kortare ledtider.

Xameras kvalitetsarbete i praktiken

Medarbetare

Kunddialog

Med hjälp av Winningtemp säkerställer vi att våra interna medarbetare och konsulter mår bra, har rätt förutsättningar samt en god arbetsmiljö.  På så vis arbetar vi proaktivt med framtida förbättringar samt utmaningar och samtidigt följer samtliga teams utveckling och mående.

Genom Upsales har varje säljare en god överblick över befintliga och potentiella kunder och kontaktpersoner. Användandet av Upsales syftar till att skapa en intern struktur som förenklar samtliga kunddialoger och därigenom bidrar till en bättre upplevelse för alla våra kunder.

Kund- & Kandidatundersökningar

Struktur och Rutin

På ett löpande och strukturerat vis skickas kund- samt kandidatundersökningar ut för att säkerställa att samtliga intressenter är nöjda och känner utbyte av samarbetet. Potentiell problematik följs upp och åtgärdas omgående.

Pågående förbättringsarbete som syftar till att skapa tydliga och fungerade rutiner internt och externt. Det innebär att vi aldrig nöjer oss, utan ständigt utvecklar och anpassar vårt arbetssätt och resultat. Vi uppmuntrar till förändring och nya idéer genom att vara lyhörda på marknad, kund och kandidat. Sammanfattningsvis eftersträvar Xamera en helhetssyn för kvalitetsarbetet med mätbara kvalitetsmål och ett proaktivt arbete med uppföljning och ständiga förbättringar.

 

Xamera är certifierade enligt ISO standarderna 9001:2015 samt 14001:2015.