Hållbarhet & Miljö

Hållbarhet & Miljö

Vårt ansvar i samhället

Xamera tar ansvar för den påverkan vi har på samhället och arbetar aktivt med att ständigt utveckla vårt hållbarhetstänk och minimera Xameras totala miljöpåverkan. Vår målsättning är att våra uppdrag ska utföras på ett sätt som förbättrar miljön för våra kunder och som bidrar till ett hållbart samhälle. Dessutom bevakar vi och följer tillämplig miljölagstiftning och kundkrav och har som mål att ständigt överträffa dessa. Vi hoppas kunna inspirera andra, både kunder, konsulter och övriga leverantörer till att agera på ett hållbart och miljövänligt vis.

Xameras miljömål

 • Vi vill minska Xameras miljöpåverkan genom att genomföra gröna tjänsteresor i stor utsträckning.
 • Vi vill bidra till en minskad miljöbelastning genom att bibehålla en lång livslängd på inköpt teknik till verksamheten.
 • Vi prioriterar digitala möten istället för fysiska för att minska klimatpåverkan. 
 • Vi minskar vår pappersanvändning genom att använda digitala avtal och digital dokumentation.
 • Samtliga kontor ska källsortera löpande. 
  • Vill du veta mer? Läs Xameras miljöpolicy här.

våra fokusområden

Glasögon som vilar på ett anteckningsblock med en dator i bakgrunden.

Energiförbrukning teknisk utrustning
Vid inköp till verksamheten ska fokus ligga på miljö och kvalitet. Xamera ska i största möjliga utsträckning endast använda godkända leverantörer vid inköp av produkter. Internt finns det inköpsrutiner som hjälper anställda att välja gröna alternativ med lång livslängd, för minskat klimatavtryck. Inför beslut om inköp görs en behovsanalys som undersöker ifall det finns alternativa vägar för att välja återbruk

Transport mellan kontor
Vid resor i tjänsten är det viktigt att göra klimatsmarta transportval. Varje enskild medarbetare förväntas ta beslut utifrån miljö, kostnad och effektivitet. Möten mellan intern personal ska även i den mån det går genomföras digitalt. En stor miljöpåverkan är resor till och från arbetsplatsen. För att minska denna påverkan främjar Xamera att kunna arbeta på distans om uppdrag och möjlighet finns. Genom att tänka igenom sitt dagliga transportval kan klimatpåverkan reduceras rejält.

Vita avfallspåsar staplade på varandra.

Avfallshantering
Samtliga kontor är utrustade med sorteringskärl som underlättar sortering av olika avfall. Vid val av hyresvärd är också en viktig aspekt att möjlighet till hållbara alternativ kopplat till lokal och garage finns att tillgå.


i praktiken

 • Samtliga kontor har utformats för att främja och uppmuntra källsortering.
 • Samtliga fordon inom företaget är klimatsmarta och kan antingen köras på el alternativt biogas.
 • Vi åker främst kollektivtrafik mellan kontor samt möten och om möjligt, prioriterar tåg framför bil och flygresor.
 • Vi minskar vår pappersförbrukning genom att införa digitala tillvägagångssätt för bland annat fakturor och avtal.
 • Xamera har tecknat elavtal med el från förnyelsebara energikällor för samtliga kontor.
 • Vi främjar samarbete med hållbara leverantörer med liknande hållbarhetstänk.
 • Vi uppmuntrar och utbildar våra medarbetare till att ständigt tänka igenom sina val.

förväntningar på samtliga medarbetare

 • Släcka lampor, elektronik och ljuskällor när dagen är slut
 • Inte skriva ut från skrivaren i onödan
 • Undvik engångsartiklar
 • Försöka att välja återvinningsbara material
 • Välja ekologiskt kaffe