Företag

Xamera blev årets rekryteringsföretag 2021!

Vill du höra mer om hur vi jobbar för att nå våra mål?

Årets rekryteringsföretag 2021

Vad erbjuder vi?

Xamera är ett karriärföretag som erbjuder kompetensförsörjning inom IT/teknik & Ekonomi/Management. Genom vårt stora nätverk och höga närvaro på universitet når vi en bred målgrupp av ingenjörer, teknologer och ekonomer.

Vi är verksamma i Linköping, Göteborg, Stockholm & Örebro. Xameras sätt att arbeta med rekrytering handlar om att rätt person ska hamna på rätt plats, samt med ett stort fokus på kompetensutveckling och stöd för såväl kandidaten som företaget under den första perioden. Exakt hur vi gör detta ska vi berätta mer om!

Attrahera, Rekrytera, Utveckla

Xameras process går att dela upp i 3 steg som ger företag de bästa förutsättningarna för att rekrytera rätt kompetens och personlighet långsiktigt.

Attrahera

Xamera jobbar nära universiteten med syfte att bygga en nära relation till studenterna, när examen närmar sig blir vi därmed en enkel väg ut i arbetslivet. Vi attraherar vår målgrupp genom att bjuda in kandidater till karriärsamtal, både studenter som närmar sig examen och de som redan är ute och jobbar idag. Genom att kontinuerligt träffa relevanta kandidater och matcha dem med behoven ute hos företag kan vi göra bra och långsiktiga matchningar. Vi attraherar även kandidater genom att ha en hög närvaro på mässor, anordna egna evenemang och lära känna vår målgrupp på olika sätt så tröskeln till Xamera är låg.

Rekrytera

Det är viktigt att en rekryteringsprocess är professionell och välanpassad både till kund och kandidat, därför har Xamera tagit fram en Agil Rekryteringsprocess. Processen har en fast tidsplan och kan ses som tydlig, rättvis, transparant samt med kontinuerlig återkoppling.

Xameras Agila Rekryteringsprocess delas upp i sprintar med tillhörande feedbackloopar för att korta ner ledtider samt ha en tät & transparant dialog. Detta mynnar ut i ett beslutsunderlag som hjälper dig som kund att ta välgrundade beslut gällande kandidatens framtid hos er. Om beslutet är positivt inleder vi med en 6 månaders period som konsult hos Xamera där vi är med och utvecklar din nya medarbetare!

Utveckla

Genom arbetsmiljöavstämningar, onboardingsamtal samt chefsstödssamtal i samband med övergång, utvecklas våra konsulter. Vi lägger stor vikt på att konsulten ska trivas på jobbet och kopplar därför på en stöttande konsultchef, samt bjuder in till sociala evenemang och after works.

Dessutom erbjuds konsulten regelbunden kompetensutveckling i form av digitala utbildningstillfällen. Dessa tillfällen är ett bra komplement till en akademisk utbildning och ska ge konsulten bra förutsättningar till personlig utveckling, det berör ämnen som exempelvis gruppdynamik, stress- och konflikthantering, retorik och självledarskap.

Här kan du djupdyka i detaljer om Allt-i-Ett Karriär? Eller om Xameras Talangprogram?

Vad tycker våra samarbetspartners?

Våra samarbeten

Vi på Xamera samarbetar med allt från små startupbolag och olika typer av konsultbolag till stora produktbolag- och allt där emellan! Ett urval av våra samarbetspartners syns nedan och vi vill såklart att du ska bli ett av dem!