OM OSS

HISTORIEN OM XAMERA

Sommaren 2013 började tre studenter vid Linköpings universitet att spåna kring ett projekt. Syftet med projektet var att förenkla för företag och teknologstudenter att hitta varandra inför exjobbet. Samtidigt ville de möjliggöra för fler företag att erbjuda exjobbstillfällen.

Projektet döptes till Xamera, en folder trycktes upp, och strax därefter var företaget igång. I augusti 2013 drog verksamheten igång på allvar och jakten på exjobbare och företag påbörjades. Ganska snart började exjobben att strömma in, främst från företag ute i Mjärdevi.

Detta resulterade i en höst fylld av blod, svett och tårar. Många kreativa lösningar krävdes för att hitta rätt student till rätt företag. Under denna period växte samtidigt övertygelsen om att ingenting är omöjligt, ibland krävs det bara att man inte ger upp.

Under våren 2014 kom insikten om att intresset för exjobbsskrivande är svalare på senvåren än det är på hösten. Höstens hårda slit hade däremot gett resultat och kunder som fått hjälp återkom med ytterligare förfrågningar. Nu ville man istället ha hjälp med att hitta studenter för kortare projekt samt hjälp med att rekrytera nyutexaminerade ingenjörer.

Många företag insåg att Xamera var en pålitlig leverantör till följd av det kontaktnät som byggts upp under exjobbsförmedlingen. Efter många lyckade rekryteringar och förmedlade exjobb hade Xamera nu hittat sitt framgångskoncept: Att förse Östergötland med ung teknisk kompetens.

XAMERA 2018

Idag är Xamera ett etablerat karriärföretag med verksamhet i Östergötland, Närke och Göteborg. Med hjälp av konsultnätverket Young Xperts är Xamera med och utvecklar regionernas tekniska kompetens. Genom att hjälpa teknologstudenter och unga ingenjörer att hitta spännande karriärmöjligheter och matcha dessa med företagens behov skapar vi framgång. Xamera består av en salig blandning av olika kompetenser och erfarenheter men med en gemensam vilja: Att skapa framgång!

Mycket har hänt på kort tid. Xamera har under 2017 växt med ett kontor i Göteborg, matchat spännande uppdrag med fantastiska konsulter samt rekryterat nästa generations talanger!

Xameras resa har bara börjat, du vill väl vara med under 2018!

Integritetspolicy

Ladda ned vår integritetspolicy här.